Governance

The Board of Clans of Ireland takes the view that governance plays an important part in the running of itself as a national organisation. In fulfilling its role as a registerdispute resolution and authenticity authority good governance commands an enhanced role.

In this area of the website we intend to publish our Good Governance set of documents. In demonstrating our high standards we also hope to provide tools & guidance to assist our membership in the proper running of their own local clan structures. 

2017 - Board of Clans of Ireland

Board of the Clans of Ireland

Seated L -R: Dr Joe Mannion, Dr Maura O'Gara, An tUas Gearóid Ó Ceallaigh, An tUas Cathaoir Ó Tighearnaigh CIOM, Ms Maura O’Gara-O’Riordan,

Standing L -R :Mr. Michael Patrick Crowley, Ms Orlaith Tierney, Mr. Michael Dixon, Mrs. Nora Keohane Hickey, Mr. Paul Brosnan, Mr. Dan McGrath.
Missing: Mr. Brendan Lynch, Dr. Michael Egan, The McGillycuddy of the Reeks, Sorcha Ní Dhómhnaill.

Members of the Board

Chairperson/Cathaoirleach
An tUas Gearóid Ó Ceallaigh

Registrar/Cláraitheoir
Ms. Maura O’Gara-O’Riordan

Treasurer/Cisteoir
Ms Orlaith Tierney,

Secretary/Rúnaí na Cuideachta
An tUas. Cathaoir Ó Tighearnaigh, CIOM

Mrs. Nora Keohane Hickey

Dr. Michael Egan

Dr. Maura O’Gara

Mr. Brendan Lynch

Mr Michael Patrick Crowley

Mr. Paul Brosnan

Mr. Dan McGrath

Mr. Michael Dixon

Dr Joe Mannion

Ms Orlaith Tierney

The McGillycuddy of the Reeks

 Sorcha Ní Dhómhnaill 

 

[log in]

Mission Statement

Mission Statement of Clans of Ireland CLG

It is the aim of Clans of Ireland Company Limited by Guarantee;

  • to promote and develop the concept and organisation of Irish Clans on the island of Ireland and throughout the world,
  • to represent Irish Clans at home or abroad, and to unite them into a cohesive movement,
  • to advance education by promoting Irish historical research, values, culture and genetic studies
  • to encourage people within the Irish Clans to trace their family history.

Ráiteas Misin le Finte na hÉireann CFTR

Is é atá mar aidhm ag Finte na hÉireann Cuideachta faoi theorainn Ráthaíochta:

  • coincheap agus eagrú Clanna Éireannacha in Éirinn agus ar fud an domhain uile a chur chun cinn agus a fhorbairt;
  • 'Ionadaíocht a dhéanamh ar son Clanna Éireannach agus ar son a neagraíochtaí cleamhnaithe thar lear agus iad a aontú i ngluaiseacht chomhtháite,
  • Oideachas a fhorbairt trí thaighde ar stair na hÉireann, ar a luachanna, a cultúr agus ar ghéineolaíocht a chur chun cinn',
  • spreagadh a thabhairt do dhaoine sna Finte Éireannacha stair a dteaghlach a rianadh.