Mission Statement

Mission Statement of Clans of Ireland CLG

It is the aim of Clans of Ireland Company Limited by Guarantee;

  • to promote and develop the concept and organisation of Irish Clans on the island of Ireland and throughout the world,
  • to represent Irish Clans at home or abroad, and to unite them into a cohesive movement,
  • to advance education by promoting Irish historical research, values, culture and genetic studies,
  • to encourage people within the Irish Clans to trace their family history.

Ráiteas Misin le Finte na hÉireann CFTR

Is é atá mar aidhm ag Finte na hÉireann Cuideachta faoi theorainn Ráthaíochta:

  • coincheap agus eagrú Clanna Éireannacha in Éirinn agus ar fud an domhain uile a chur chun cinn agus a fhorbairt;
  • 'Ionadaíocht a dhéanamh ar son Clanna Éireannach agus ar son a neagraíochtaí cleamhnaithe thar lear agus iad a aontú i ngluaiseacht chomhtháite,
  • Oideachas a fhorbairt trí thaighde ar stair na hÉireann, ar a luachanna, a cultúr agus ar ghéineolaíocht a chur chun cinn',
  • spreagadh a thabhairt do dhaoine sna Finte Éireannacha stair a dteaghlach a rianadh.